k8体育
                                k8体育
                                k8体育
                                k8体育
                                k8体育
                                k8体育欢迎你的访问!
                                全国服务热线:17715859000
                                网站公告:
                                k8体育柴油发电机组我们优选中美合资康明斯(CUMMINS)、瑞典原装进口富豪(VOLVO)、三菱(MITSUBISHI)、奔驰(MTU)、天津帕金斯(PERKINS)、潍柴道依茨(DEUTZ)、韩国原装进口斗山(DOOSAN)等品牌发动机作原动力,以保证产品质量优异。
                                联系我们
                                17715859000
                                地址:
                                江苏省扬州市江都区真武工业集中区
                                手机:
                                17715859000
                                技术支持
                                当前位置:技术支持

                                【技术支持】柴油发电机的基本调试步骤

                                柴油发电机组是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。主要用于各种主电源和应急电源的电力供应,也可应用于电力推进系统的电力供应,其重要性不言而喻。因此,发电机组在工作前的调试工作也是必不可少的。下面与大家分享几点必须试验的步骤。
                                 

                                一、加水                                                    

                                先关掉放水阀门,加入干净的饮用水或纯净水直到水箱口的位置,盖好水箱盖。

                                二、空气开关                                             

                                在未启动机器之前或机器没有进入送电状态时,开关应处于分开状态,开关下端有四个接线端,这三个是三相火线,康明斯发电机组就是接动力线的,旁边独立的是零线,零线与其中任何一火线接触的电源是220V的照明电,切勿使用一项超出发电机额定功率的三分之一。

                                三、加机油                                                 

                                机油分夏季、冬季两种,不同季节选用不同的机油。对柴油机来说,冬季加8号或11号机油,夏季加14号机油。

                                 在加机油的过程中要注意观察游标尺,直至机油加到游标尺刻度浸满的位置,盖好机油盖,切勿加多,过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。

                                五、仪表部分                                             

                                1、在使用过程中,通过电流表可准确读出使用的功率大??;

                                 2、电压表可检测电机输出电压;

                                 3、频率表必须达到50Hz,这是检测转速的依据;

                                 4、电流与电压转换开关,是检测电机仪表数据的;

                                 5、油压表,检测柴油机运转油压,在全速状态下,应不小于0.2大气压;

                                 6、转速表,转速应位于1500转每分钟;

                                 7、水温表,在使用过程中,不能超过95度,油温一般不能超过85度。

                                六、放空气                                                 

                                先松开高压油泵的放气螺丝,然后手压手油泵,看见螺丝孔里有油和气泡溢出,直至看见流出的全是油为止,拧紧螺丝。

                                七、接启动马达                                         

                                分清马达的正负极与电瓶的正负极。两支电瓶之间应是串联,可达到24V的效果。先接马达的正极,接正极的时候,切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极,务必接牢,以免产生打火烧坏接线段。

                                八、分清进油与回油                                  

                                为确?;鞯慕褪歉删坏?,一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部,以免吸到脏油,堵塞油管。

                                九、启动                                                    

                                打开点火开关,按下按钮,着车后松开发电机组,运转30秒,拨动高低速开关,机器由怠速缓升至高速,检查所有仪表的读数。在一切正常的情况下,方可合上空气开关,送电成功。

                                十、停车                                                    

                                先关闭空气开关,切断供电,柴油机由高速调到低速,让机器再怠速3-5分钟,然后关闭机器。

                                品牌OME合作商:

                                k8体育

                                                              1. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=LXQERJP
                                                              2. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=kv7HDLWG
                                                              3. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=35XOjRs
                                                              4. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=9DGtRd
                                                              5. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=bwDxkSuIf
                                                              6. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ImtLap46T
                                                              7. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=iPLna6
                                                              8. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=MJtHr0N
                                                              9. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=3mCh4pM
                                                              10. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=yvhWYfRC5I
                                                              11. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=wXgLFNodQP
                                                              12. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Nc6LCTF
                                                              13. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=bNQoFe7GE
                                                              14. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=q8y4Po5AMs
                                                              15. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=0gdWwh
                                                              16. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=qbIDYQ1S
                                                              17. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=YaqbSsU
                                                              18. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=drnbDyW
                                                              19. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=3adXhLj
                                                              20. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=9HIWw2nzr8
                                                              21. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=m4MldijrTX
                                                              22. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=sEZYoTF9pP
                                                              23. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=xMedXG
                                                              24. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=i7JUqaXAj6
                                                              25. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=VH8hzns1c
                                                              26. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=EYdHBVS4R0
                                                              27. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=DaSZV7MH
                                                              28. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=6BLNXVvP
                                                              29. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=HX8gpy
                                                              30. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=EqPXxZ
                                                              31. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=9mV6QBu1n
                                                              32. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=hUNlRs
                                                              33. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ms0d1l
                                                              34. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=g9XD3wBQ
                                                              35. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=8ieRfQMIw
                                                              36. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=HbnFEScYU
                                                              37. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=VGnH3aNl
                                                              38. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=pHqdwI8
                                                              39. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=a43MeGYnX
                                                              40. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=q7KU5pYk3N
                                                              41. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=zWyth1o
                                                              42. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=OfNvi0R
                                                              43. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=mTfbxsNCA
                                                              44. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=n41vcVQ5
                                                              45. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=BF53rjZ
                                                              46. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=KaWEYecD
                                                              47. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=LVqKYH
                                                              48. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=h4Pm0L
                                                              49. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=jxMpHbdVQF
                                                              50. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=y231T9ufDS
                                                              51. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=jJcK28aLs
                                                              52. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=n2swaK3
                                                              53. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Nl39Zafjq1
                                                              54. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ISQPaYqh6
                                                              55. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Top7RX
                                                              56. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=2n3F4fL
                                                              57. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=akJO0Uo
                                                              58. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=6BVNJAZ5y
                                                              59. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ihzk0werYD
                                                              60. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=JLCwYtXRq
                                                              61. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=TSYKvaZu
                                                              62. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=HfDSEgtq4
                                                              63. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=wzQZeSCLM
                                                              64. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=W7bwqmvUYN
                                                              65. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=L5UEWy3v
                                                              66. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=kH1eMFTGJ
                                                              67. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=oz2EY8L7
                                                              68. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=hjSRKcivGN
                                                              69. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=D7V0gfO
                                                              70. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=dBnoqOV
                                                              71. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=hxDeb6cz
                                                              72. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=lGu8sqW4rT
                                                              73. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=E6sOHn4hf
                                                              74. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=fKYXWGelLN
                                                              75. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ePt84yFQu1
                                                              76. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=SJxsrfm
                                                              77. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=OA8Si6M7vr
                                                              78. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=SQbnIVEN
                                                              79. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=h0JIj8vY3
                                                              80. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=urAmO4H
                                                              81. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=rIpTkh4SVE
                                                              82. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=oYZcalf
                                                              83. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=hmLViK4C
                                                              84. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=aM4Kw7mPB
                                                              85. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=dU4VavL
                                                              86. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=OfEt0IbR
                                                              87. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=2MBjxQb
                                                              88. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Z3vSINf7
                                                              89. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=KNukQCt
                                                              90. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=N1wYC2LS
                                                              91. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=LCFo5YO
                                                              92. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Opk5mtb
                                                              93. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=8wXDWU
                                                              94. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=3ipUWMG
                                                              95. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=nfkjqhE7X
                                                              96. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=9jaWXcbSo
                                                              97. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=GTodSaO4c
                                                              98. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=KYjxZ6f7
                                                              99. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=eIqvOC
                                                              100. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=zs4HWkP
                                                              101. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=s1am2MU
                                                              102. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=RbTK07mt
                                                              103. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=umC1Ev
                                                              104. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=pI4iKNCcW
                                                              105. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=wHQ6Sr
                                                              106. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=CK809L
                                                              107. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=39Kb0IJzc
                                                              108. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ot67uMrSD
                                                              109. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=PcgRWkAf4
                                                              110. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=qExinJt
                                                              111. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=8S7OPaA
                                                              112. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=nZTrtk
                                                              113. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=qFgYOh6BvD
                                                              114. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=a5vdx7XKPS
                                                              115. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=T6rcqICu1P
                                                              116. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=x9R8fyCY
                                                              117. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=VG25sQ7H
                                                              118. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=jDsYV9
                                                              119. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=RyFxfnC2B
                                                              120. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=kx8rQAZRTY
                                                              121. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=0sQgTSP
                                                              122. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=lTrmsHUA1G
                                                              123. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=bzCxTL
                                                              124. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=1DV9yiU
                                                              125. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=8SNbQ76
                                                              126. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=DyEUo90LjS
                                                              127. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=hMGaD0VYPA
                                                              128. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=X9xs4U
                                                              129. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=JBlCc1DtrW
                                                              130. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=P2emgM
                                                              131. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=FASUiJ
                                                              132. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=DEHULi
                                                              133. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=rRbBgJNE
                                                              134. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=bu8BcX3h
                                                              135. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=dN8IqQ
                                                              136. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=vKaniNcO8
                                                              137. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=awXxo2BM
                                                              138. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=z8drKg
                                                              139. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=SDhCTHiE7
                                                              140. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=3y8W5c
                                                              141. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=GTfyKBw
                                                              142. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=LkJci8SX
                                                              143. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=mGyWjJcsl
                                                              144. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=qhVoBF
                                                              145. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=SjT8gyCD
                                                              146. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=OTiw0Sn
                                                              147. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=GyW4CQJ8
                                                              148. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=nFY04Z7M9
                                                              149. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=s1EBI07iS4
                                                              150. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Gov2lQfDI
                                                              151. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=k4VfNjOu
                                                              152. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ZEFSOg9ibl
                                                              153. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=4cp2MWOA
                                                              154. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=keTEMFln
                                                              155. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=hcZH4YxDPs
                                                              156. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=6ak08sfcn
                                                              157. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=KH1ROgP2
                                                              158. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=g3OefEGlDu
                                                              159. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=BlRVu3It5C
                                                              160. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=UA8NRwYzt1
                                                              161. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=tW3lgI
                                                              162. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=3WALv8F2r
                                                              163. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Gs17LC
                                                              164. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=OX4ewRhtkx
                                                              165. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=TpYKozFD
                                                              166. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=kfU3GQhXEV
                                                              167. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=m4WSJiB
                                                              168. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=bX41rFjl2x
                                                              169. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=aVTpc1
                                                              170. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Xrs42K9kw
                                                              171. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=H3DWsySZ
                                                              172. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=bPS5nR86i
                                                              173. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=HLCJTvdk
                                                              174. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ra1dWP
                                                              175. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=W0hEmJ
                                                              176. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=8vicXp
                                                              177. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=8ms74I5CwN
                                                              178. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=x9836yZd4
                                                              179. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=LGahInZPHW
                                                              180. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=FjytzkRw1
                                                              181. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ZEfTXFHu
                                                              182. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=2lGDsc
                                                              183. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=VHsOqDI
                                                              184. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=sRIt6Nwuoq
                                                              185. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=mfrFIthK
                                                              186. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=gj7qEoDw
                                                              187. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=C9AYWc
                                                              188. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=7dDX15C
                                                              189. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=3pzLE6r
                                                              190. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=WUbHrOj
                                                              191. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=qZREOT7rUs
                                                              192. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=YU3CwGh
                                                              193. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=o6H4CYcORP
                                                              194. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=ntWCHsXo
                                                              195. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=VrYn0CM
                                                              196. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=qxP8wG
                                                              197. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=Bmineu
                                                              198. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=THD3GdMY
                                                              199. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=KpMekW74IE
                                                              200. http://www.javacint.com/robots.php?root=api/ok&html=mdDSWNr2